Varslingsutvalget

Et utvalg satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Utvalget ledes av direktør Anne Cathrine Frøstrup. Medlemmene har kompetanse innen juss, varsling, presse/media og organisasjonspsykologi. Partene i arbeidslivet er representert ved medlemmer utpekt av LO, Unio, NHO og KS.

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 11. november 2016.

Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.

Innspillskonferanse

Varslingsutvalget arrangerte en konferanse om varsling og varslingsprosesser 23. mai 2017 i  Fritt Ords lokaler i Oslo.

Les mer