Varslingsutvalget

Et utvalg satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Utvalget ledes av direktør Anne Cathrine Frøstrup. Medlemmene har kompetanse innen juss, varsling, presse/media og organisasjonspsykologi. Partene i arbeidslivet er representert ved medlemmer utpekt av LO, Unio, NHO og KS.

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 11. november 2016.

Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.

Verdien av varsling

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet laget en utredning om verdien av varsling. I rapporten er det estimert at varsling, sammenlignet med andre kontrollmekanismer, årlig sparer samfunnet for mellom en halv og 12 milliarder kroner ved å avdekke og forhindre ulovlige og kritikkverdige forhold i norske virksomheter. Rapporten vil inngå i Varslingsutvalgets kunnskapsgrunnlag.

Les rapporten: Verdien av varsling. Oslo Economics (2017) Utredning for Varslingsutvalget (PDF)

Varsling sparer samfunnet for mange hundre millioner kroner

Er varsling samfunnsnyttig? Varsling sparer samfunnet for mange hundre millioner kroner i året, viser en fersk undersøkelse fra Oslo Economics. Innsparingen skjer fordi tusenvis av norske arbeidstakere årlig avdekker og varsler om kritikkverdige forhold i norske virksomheter, skriver Varslingsutvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup. Les kronikken her

 

Innspillskonferanse

Varslingsutvalget arrangerte en konferanse om varsling og varslingsprosesser 23. mai 2017 i  Fritt Ords lokaler i Oslo.

Les mer