Varslingsutvalget

Et utvalg satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere om det er behov for å foreslå lovendringer og/eller andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Utvalget ledes av direktør Anne Cathrine Frøstrup. Medlemmene har kompetanse innen juss, varsling, presse/media og organisasjonspsykologi. Partene i arbeidslivet er representert ved medlemmer utpekt av LO, Unio, NHO og KS.

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 11. november 2016.

Utvalgets utredning skal legges fram innen 1. mars 2018.