Varslingsutvalget

Et utvalg satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet

Innspillskonferanse

Varslingsutvalget inviterte til konferanse om varsling og varslingsprosesser 23. mai 2017 i  Fritt Ords lokaler i Oslo

Formålet med konferansen var å innhente synspunkter fra ulike aktører med erfaring fra og kunnskap om varslingsprosesser, som kan synliggjøre for utvalget hva som er utfordringer, dilemmaer og eventuelle suksesskriterier i varslingssaker.

Med bakgrunn i utvalgets mandat var følgende tema for konferansen:

  • Hvilke forhold påvirker varslingsprosessen og utfallet av en varslingssak, og hva er de største utfordringene?
  • Dekker ulike aktører som offentlige myndigheter, domstolene, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud behovet for informasjon, veiledning og tvisteløsning i varslingssaker?

Utvalget inviterte rundt 50 representanter for varslere, arbeidsgivere, tillitsvalgte, advokater, varslingsmottakere og andre aktører med erfaring fra og kunnskap om varslingssaker. Representantene var i hovedsak invitert etter forslag fra medlemmene i Varslingsutvalget.