Varslingsutvalget

Et utvalg satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet

Anne Cathrine Frøstrup

Anne Cathrine Frøstrup

direktør i Statens Kartverk (leder)

Anne Cathrine Frøstrup er utdannet jurist og har vært direktør i Statens Kartverk fra 2008. Hun har bred erfaring fra justissektoren og har tidligere vært dommerfullmektig, avdelingsdirektør i Justisdepartementet, konstituert lagdommer i Agder Lagmannsrett og Frostating Lagmannsrett, justitiarius i Oslo skifterett og byskriverembete og tinglysingsdirektør ved eiendomsdivisjonen i Kartverket.

Anne Cathrine Frøstrup er oppnevnt som mekler hos Riksmekleren og er for tiden nestleder i styret til Helse Sør-Øst og Sparebanken Ringerike-Hadeland. Hun leder også et offentlig utvalg som skal se på særorganene i politiet og levere sin utredning våren 2017.

Henrik Dahle

Henrik Dahle

Henrik Dahle er advokat og fagsjef for arbeidslivspolitikk i Unio. Han har fagansvaret for Unios arbeidslivspolitikk og organisasjonens juridiske arbeid. Henrik Dahle har lang erfaring som forhandlingssjef og advokat fra ulike organisasjoner i arbeidslivet.

Tron Dalheim

Tron Dalheim

Tron Dalheim er partner og advokat med møterett for Høyesterett ved Arntzen de Besche Advokatfirma i Oslo. Han arbeider med rådgivning og tvisteløsning og er spesialisert på det arbeidsrettslige området, inkludert omstilling, kollektiv arbeidsrett, pensjon og varsling/granskning.

Han har 20 års erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger, og har ledet store rådgivningsoppdrag, forhandlinger, prosesser for domstolene, virksomhetsoverdragelse og outsourcing, samt utredningsoppdrag for private bedrifter og offentlige myndigheter.

Birthe Eriksen

Birthe Eriksen

Birthe Eriksen er advokat/partner i Guide Advokat DA. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen på arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold samt tilleggsutdannelse fra BI og NHH i ledelse og organisasjonspsykologi. Hun underviser i arbeidsrett, markedsrett og etikk ved Høyskolen Kristiania og har publisert en rekke artikler innen arbeidsrett, selskapsrett, korrupsjon og konkurranse.

Arne Jensen

Arne Jensen

Arne Jensen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og var før det assisterende generalsekretær samme sted. Han har bakgrunn som journalist fra Dalane Tidende i Egersund og Sandefjords Blad, og har vært nyhetsredaktør i Moss Avis, organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund og redaktør i Østlands-Posten i Larvik.

Stig Berge Matthiesen

Stig Berge Matthiesen

Stig Berge Matthiesen er professor i organisajonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Han har også en 20 % stilling som professor II ved Universitetet i Bergen innen samme emneområde. Doktorgraden til Matthiesen fokuserte på mobbing i arbeidslivet. Han arbeider med arbeidslivsrelaterte tema, spesielt innenfor emnene mobbing, konflikt, varsling, ledelse, stress og utbrenthetsproblematikk, og har bidratt til mange artikler, bokkapitler og rapporter innen temaet varsling.

Katrine Rygh Monsen

Katrine Rygh Monsen

Katrine Rygh Monsen arbeider som advokat i LOs juridiske avdeling og hennes hovedarbeidsområde er arbeidsrett. Hun har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Hjort DA og som dommerfullmektig i Nes tingrett. Hun har skrevet sin spesialavhandling innenfor fagfeltet personvern og i tillegg har hun spesialfag fra Strathclyde University, Glasgow i Information Technology and Telecommunications Law.

Jan Erik Skog

Jan Erik Skog

Jan Erik Skog er utdannet bilelektriker. Han har blant annet arbeidet som busselektriker i Oslo Sporveier/Unibuss i 30 år. Jan Erik Skog var tillitsvalgt i Sporveien i ca. 20 år og styremedlem/observatør i AS Sporveisbussenes styre i 10 år. Han varslet en rekke ganger om omfattende korrupsjon i Unibuss i Oslo. Varslingen førte til at det ble gjennomført en ekstern granskning som avdekket flere grove økonomiske uregelmessigheter i selskapet. De ansvarlige for de kritikkverdige forholdene har blitt dømt til bøter og fengsel for korrupsjon. Jan Erik Skog mottok Stiftelsen Fritt Ords Pris i 2015 for sin modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv.

Bente Stenberg-Nilsen

Bente Stenberg-Nilsen

Bente Stenberg-Nilsen er utdannet jurist med arbeidsrett som spesialfag og har master i EU-rett fra Universitetet i Leuven. Hun har siden 2004 arbeidet i KS, og er nå fagsjef i Arbeidslivsdirektørens stab. Både i KS og i tidligere jobber har hun jobbet bredt på hele arbeidslivsområdet både som advokat med kollektiv og individuell arbeidsrett og med arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Bente Stenberg-Nilsen hadde en periode ansvaret for KS’ etikkarbeid. Fra 2010–2015 arbeidet hun ved KS Brüsselkontor, særlig med europeiske arbeidsmarkedsspørsmål, offentlig støtte og offentlige anskaffelser.

Tidligere har hun arbeidet i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Virke), EFTA Sekretariatet Brussel, Tariffrettseksjonen i Kommunal- og regionaldepartementet og Advokatfirma Schjødt.

Cathrine Opstad Sunde

Cathrine Opstad Sunde

Cathrine Opstad Sunde er advokat i NHO og har arbeidsrett som spesialfelt. Hun har arbeidet med dette feltet både i NHO sentralt og i landsforeningen NHO Handel. Sunde har dessuten tidligere arbeidet med tjenestemannsrett og ansattes ytringsfrihet hos sivilombudsmannen. Hun har også vært dommerfullmektig.

Sunde har for øvrig deltatt i Arbeidsdepartementets referansegruppe ved evaluering av varslingsreglene i 2013.