Varslingsutvalget

Et utvalg satt ned av Arbeids- og sosialdepartementet

Varslingsregler

Arbeidsmiljøloven har tre varslingsbestemmelser som har virket siden 1. januar 2007.

Paragraf 2-4 gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men bestemmer også at fremgangsmåten skal være forsvarlig.

Paragraf 2-5 setter forbud mot at arbeidsgiver møter varsleren med gjengjeldelse.

Paragraf 3-6 setter krav om at virksomhetene som hovedregel har plikt til å ha interne varslingsrutiner.

Se arbeidsmiljølovens bestemmelser i §§ 2-4, 2-5 og 3-6 (Lovdata)

Informasjon og veiledning

Arbeidstilsynet gir informasjon og veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere om varsling og arbeidsmiljølovens varslingsregler, se mer på Arbeidstilsynets nettside. For generelle spørsmål om varslingsreglene kan Arbeidstilsynets svartjeneste kontaktes per epost til svartjenesten@arbeidstilsynet.no eller telefon 73 19 97 00.