Formålet med konferansen var å innhente synspunkter fra ulike aktører med erfaring fra og kunnskap om varslingsprosesser, som kan synliggjøre for utvalget hva som er utfordringer, dilemmaer og eventuelle suksesskriterier i varslingssaker.

Med bakgrunn i utvalgets mandat var følgende tema for konferansen:

  • Hvilke forhold påvirker varslingsprosessen og utfallet av en varslingssak, og hva er de største utfordringene?
  • Dekker ulike aktører som offentlige myndigheter, domstolene, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombud behovet for informasjon, veiledning og tvisteløsning i varslingssaker?

Utvalget inviterte rundt 50 representanter for varslere, arbeidsgivere, tillitsvalgte, advokater, varslingsmottakere og andre aktører med erfaring fra og kunnskap om varslingssaker. Representantene var i hovedsak invitert etter forslag fra medlemmene i Varslingsutvalget.

Bilder fra innspillskonferansen

Knut Olav Åmås på talerstol med lys bakgrunn.
Knut Olav Åmås, direktør i Fritt ord, innledet på innspillskonferansen. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD
Anne Cathrine Frøstrup på talerstol mot lys bakgrunn.
Anne Cathrine Frøstrup, leder i Varslingsutvalget.
Gitte Haugnæss på talerstol mot lys bakgrunn.
Gitte Haugnæss fra Agenda Kaupan var møteleder. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD.
Sissel Trygstad på talerstol mot lys bakgrunn.
Sissel Trygstad, forskningssjef i Fafo, gikk gjennom hva forskningen viser. Foto: Jan Richard Kjelstrup