NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern

Les Varslingsutvalgets utredning: NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalets utredning om varsling i arbeidslivet (regjeringen.no)

 

Verdien av varsling

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet laget en utredning om verdien av varsling. I rapporten er det estimert at varsling, sammenlignet med andre kontrollmekanismer, årlig sparer samfunnet for mellom en halv og 12 milliarder kroner ved å avdekke og forhindre ulovlige og kritikkverdige forhold i norske virksomheter. Rapporten vil inngå i Varslingsutvalgets kunnskapsgrunnlag.

Les rapporten: Verdien av varsling. Oslo Economics (2017) Utredning for Varslingsutvalget (PDF)

Les også Varslingsutvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup, sin kronikk «Varsling sparer samfunnet for mange hundre millioner kroner», som tar utgangspunkt i rapporten fra Oslo Economics.

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Fafo-notat som gir kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser.

Les rapporten: «Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser» (PDF)

Varslingsregler i ulike land og EU/EØS

Rapport fra advokatfirmaet Schjødt som gir en beskrivelse av varslingsregler i Sverige, Finland, Danmark, Island, Nederland, Storbritannia, Irland, USA, Australia og New Zealand, samt EU/EØS.

Les: «Rapport om varslingsregler i ulike land og EU/EØS» (PDF)