Endringene som trådte i kraft 1. juli omfatter følgende:

  • Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner
  • Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern
  • Myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem

Paragraf 2 A-1 gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men bestemmer også at fremgangsmåten skal være forsvarlig.

Paragraf 2 A-2 setter forbud mot at arbeidsgiver møter varsleren med gjengjeldelse.

Paragraf 2 A-3 setter krav om at virksomhetene som hovedregel har plikt til å ha interne varslingsrutiner.

Se arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 2 A. Varsling (Lovdata)

Les pressemelding om endringene: Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer kraft 1. juli (regjeringen.no)

Informasjon og veiledning

Arbeidstilsynet gir informasjon og veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere om varsling og arbeidsmiljølovens varslingsregler, se mer på Arbeidstilsynets nettside. For generelle spørsmål om varslingsreglene kan Arbeidstilsynets svartjeneste kontaktes per epost til svartjenesten@arbeidstilsynet.no eller telefon 73 19 97 00.